Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Felhasználó!

Mi, a WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (továbbiakban: WetterOnline) nagy hangsúlyt fektetünk az Ön személyes adatainak védelmére. Szeretnénk Önt azokról az adatokról tájékoztatni, amit gyűjtünk, feldolgozunk és felhasználunk. Kötelezettségvállalásunk a médiatörvényen (TMG - German Tele Media Act) és az Európai Adatvédelmi Rendeleten alapszik.

Szolgáltatásaink különböző platformokon (internet, mobilinternet, applikáció) érhetők el. A wetteronline.de honlapunkon található az Általános Adatvédelmi Nyilatkozat itt, amely magában foglalja az összes szolgáltatásunkat. Kérem, olvassa el az alkalmazásokra (WetterOnline App, RegenRadar App) vonatkozó Kiegészítő Adatvédelmi Nyilatkozatot.

1. Felelősségvállaló

Felelősséget vállal:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Németország

E-Mail: info@idojarasesradar.hu

Telefon: +49 228 55937-989

Fax: +49 228 55937-979

2. Személyes adatok, amiket Öntől gyűjtünk, feldolgozunk és használunk

a) A lokalizáció adatainak gyűjtése és felhasználása

Az alkalmazásunkkal az Ön helyének időjárásával kapcsolatos információkhoz juthat. Ehhez elengedhetetlen a készüléke helymeghatározásának bekapcsolása. Helymeghatározás aktiválása után az alkalmazás engedélyt kér ennek a hozzáféréséhez. Beleegyezés után az alkalmazásnak folyamatos hozzáférési lehetősége lesz az Ön tartózkodási helyéhez. A készüléke beállításaiban ezt a hozzáférést bármikor felmondhatja. Amennyiben Ön engedélyezi a tartózkodási helyének a hozzáférését, ezt készüléke az alkalmazáson keresztül közvetíti hozzánk. Abban az esetben, ha készüléke rendelkezik GPS funkcióval, készüléke ezt az adatot is eljuttatja hozzánk. A lokalizáció 0,025° (körülbelül két-három kilométer) körüli, ebből következően az Ön pontos tartózkodási helye számunkra ismeretlen marad.

b) Fizetésköteles verzió

A Pro verzió előfizetésével a felhasználó az alkalmazást hirdetésmentesen tudja használni. Vásárlás után csak a készülékének azonosítószáma és a vásárlás dátuma kerül megőrzésre.

c) Alkalmazáson belüli vásárlások

Az alkalmazáson belüli vásárlással lehetősége van az alkalmazást hirdetésmentesen használni. Alkalmazáson belüli vásárlás esetén a készülék azonosítója, a vásárlás időpontja és az előfizetés lejárati dátuma kerül mentésre.

3. Harmadik személy által begyűjtött, feldolgozott és felhasznált adatok

a) Használaton alapuló hirdetés

A következőkben szeretnénk Önt tájékoztatni a hirdető partnerek által begyűjtött, feldolgozott és felhasznált adatokról:

aa) Alkalmazáson belüli adatgyűjtés

Az ingyenes alkalmazáson belül hirdetések találhatóak. Ezen hirdetésmegjelenítés keretein belül személyes adatok kerülnek begyűjtésre és felhasználásra. A hirdetésmegjelenítések során mi és a hirdetésparnereink által az IP-cím, az anoním készülékazonosító (reklám-ID) és készülékadatok (op-verzió, készülékazonosító és nyelv), valamint a 2.a) alatti adatok kerülnek felhasználásra, hogy Önnek megfelelő hirdetések jelenjenek meg.

bb) Reklámpartnereink és az Ön tiltakozásának lehetőségei a reklámpartnerek általi használaton alapuló online-reklámokhoz való adatgyűjtése ellen

A használaton alapuló online-reklámok megjelenítésének céljából való adatgyűjtésért a következő reklámpartnerek felelnek:

Partnerlista megjelenítése

A személyre vonatkozó adatok (IP-cím, sütik, eszközazonosító) felhasználása az Ön beleegyezése (Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO) vagy esetekben a jogos érdek jogi alapjai (Art. 6 albekezdés 1 f) felhasználhatósága alapján történik. A WetterOnline az IAB Europe Transparency & Consent Framework részese és ennek a specifikálásához és irányelveihez betartja. A WetterOnline a felületet a 6-os azonosítószámhoz való beleegyezésének felhasználásához használja. Ön a személyre szabott reklám beiktatását és az ezzel kapcsolatban álló adatbegyűjtést és -feldolgozást az adatvédelmi beállításokon keresztül tudja rendezni, illetve letiltani.

b) Adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adathasználat az INFOnline GmbH mérési módszerével

Applikációnk a https://www.INFOnline.de („SZMnG“) méréseit használja az alkalmazás használatával kapcsolatos statisztikai értékek vizsgálatához. Ennek a módszernek a célja, hogy meghatározza a használatintenzitást, az applikáció látogatószámát és az online fogyasztói magatartást - egységes standard eljárásra alapozva - és ezzel a világpiaci összehasonlításra alkalmas értékeket megszerezze. Minden digitális ajánlat - mely az Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) tagja vagy az Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (agof - http://www.agof.de) kutatás résztvevője - felhasználói statisztikája rendszeresen az agof és az Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de) hatáskörében feldolgozásra és a „Unique User“ teljesítményértékkel nyilvánosságra kerül, úgymint az IVW „Page Impression“ és „Visits“ teljesítményértéke. Ezek a hatáskörök és statisztikák elérhetőek az adott oldalakon.

I. Felhasználás jogalapjai

A felmérés a felmérés-eljárás SZMnG eszközével az INFOnline GmbH-n keresztül a felhasználásmérés és az IVW e.V-nál való résztvétel keretein belül a Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO jogos érdekeltségével történik. A személyre vonatkozó adatok felhasználásának a célja a statisztikák előállítása. Ezen applikáció értékesítése egy olyan felhasználási mérést kíván, ami más piaci résztvevőkkel való összehasonlítást biztosít. A mi jogos érdekeltségünk gazdasági felhasználásból áll, ami statisztikák által adott eredményei és az applikációnk piaci értéke - harmadik féllel való közvetlen összehasonlítást is beleértve-, ami statisztikailag kimutatható. Ebből következően jogos érdekeltségünk van az INFOnline és az IVW álnevesített adatait statisztikai célokból (IVW, INFOnline) elérhetővé tenni. Továbbá jogos érdekeltségünk van az INFOnline álnevesített adatait a fejlesztéshez és az érdeklődési körnek megfelelő reklám elkészítéséhez hozzáférhetővé tenni. Az INFOnline-on keresztüli SZMnG mérésfolyamat általi mérések, a felhasználásmérés és az agof-tanulmányok keretein belül az Ön beleegyezésével (Art 6 Abs 1 lit a) DSGVO)) történik. A személyre vonatkozó adatok felhasználásának a célja a statisztikák és a felhasználói körről alkotott kép kialakítása. A statisztikák segítik az ajánlataink használatához való megértést és alakítását. A felhasználói kategóriák reklámeszközökhöz, illetve a reklámeljárásokhoz egy jogos érdeklődési irányához képeznek alapot. Ezen honlap értékesítése egy felhasználói mérés, ami a többi piaci szereplővel való összehasonlítás biztosításához szükséges. Az álnevesített adatok az INFOnline és az agof e.V. piackutatási céljaihoz (agof, agma) elérhetőek.

II. Adatfajták

Az INFOnline GmbH olyan adatokat emel ki, amelyek az Európai Adatvédelmi Rendelet alapján személyes vonatkozásra mutatnak:

IP-cím: az internet világában az adatok továbbításához minden készülék rendelkezik egyértelmű címmel, az ún. IP-címmel. Az IP-cím legalább rövid ideig tartó elmentése az internet működési elvéhez technikailag elengedhetetlen. Az IP-címek rövidítetten és kizárólag anonímként kerülnek bármiféle felhasználásra. Rövidítetlen IP-címek nem kerülnek mentésre, feldolgozásra.

Készülék azonosító: a hatáskör felmérés a készülékek újrafelismeréséhez a készülék egyértelmű azonosítóját vagy aláírását használja, amik a készüléke különböző automatikusan átvitt információkból tevődnek össze. Lehetséges az adatok felmérése és az azt követőleg az egyes azonosítók besorolása adott körülmények között, ha Ön más alkalmazás megnyit, amelyik szintén az INFOnline GmbH („SZMnG“) felmérési eljárást használja. Következő egyértelmű készülék-ismertetőjelek kerülnek hashként az INFOline GmbH-hoz:

Hirdetés-Azonosító

Telepítés-ID

Android-ID

Vendor-ID

III. Adatfelhasználat

Az INFOnline GmbH felmérési eljárása, ami ebben az applikációba beültetett, felhasználói adatokat közvetít. Ez, a LeistungswertPage Impressions-t, Visit-t és Client-t megállapításáért és további számok kiépítéséért (pl. minőségi kliens) történik. Ebből következően a következő mért adatok kerülnek felhasználásra:

Egy ún. geolokalizáció, vagyis egy honlapmegnyitás megnyitás helyének a besorolása kizárólag az anoním IP-cím alapján történik és csak a megye/régió geografikus szintig. Az ebből nyert geográfiai információból semmi esetre sem lehet a felhasználó konkrét lakóhelyét megállapítani.

A technikai kliens (pl. egy készülék böngészője) használati adatainak összegyűjtése az alkalmazást átfogóan történik és egy adatbázisban kerül elmentésre. Ezek az információk olyan szocioinformatikai adatok (például kor, nem) technikai felbecslésére járulnak hozzá és az AGOF szolgáltatónak hatáskörelemzésére kerülnek továbbításra. Az AGOF tanulmányi keretein belül véletlen- és szúrópróbaszerűen szociológiai jellemzők kerülnek technikai felbecslésre, amik a következő kategóriákba sorolandók: kor, nem, nemzetiség, foglalkozás, háztartásra vonatkozó általános adatok, bevétel, lakóhely, internethasználat, online érdeklődés, felhasználás helye és típusa.

IV. Adatok mentési időtartama

A teljes IP-címet az INFOnline Gmbh nem menti. A rövidített IP-cím maximum 60 napig kerül mentésre. Az egyértelmű azonosítóval kapcsolatos felhasználási adatok maxmimum 6 hónapig kerülnek mentésre.

V. Adattovábbítás

Az IP-cím, valamint a rövidített IP-cím nem kerülnek továbbításra. Az AGOF kutatások előállításához a kliens azonosítóval a következő AGOF szolgáltatókhoz kerülnek továbbításra:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben Ön ebben a felmérésben nem kíván részt venni, ezen adatvédelmi nyilatkozat végén található INFOnline opció deaktiválásával tudja ezt elutasítani. A Pro- és Premium felhasználóknak ezen INFOnline opció alapértelmezésénél fogva deaktivált.

VII. További információk

Adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a felmérés folyamatát kezelő INFOnline GmbH weboldalon, az AGOF és az IVW adatvédelmi weboldalakon talál.

c) Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adathasználat a Google Analytics-szel

Az alkalmazás a Google Analytics-et, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) elemzőt használja az online felhasználói magatartás kiértékeléséhez.

A felhasználással kapcsolatos információk (a készülék típusa és verziója, az operációs rendszer, a látogatott oldal, a látogatás ideje, a képernyőfelbontás és az IP-cím) az amerikai Google szerverhez kerül továbbközvetítésre és mentésre. Az IP-címet a továbbközvetítés előtt névtelenítjük. Csak kivételes esetekben kerül a Google szervezhez a teljes IP-cím továbbküldésre, majd rövidítésre. A Google jóváhagyásunkkal használja fel az információkat az alkalmazásunkkal kapcsolatos felhasználói magatartás értékeléséhez, a felhasználói tevékenységek összegzéséhez és a felhasználással kapcsolatos szolgáltatások elkészítéséhez. Adott esetben a Google harmadik személy részére is továbbít adatokat, amennyiben ez törvény által előírt vagy a harmadik személy információ-felhasználása a Google által jóváhagyott. A Google semmi esetben sem kapcsolja össze az IP-címet más Google adatokkal.

Ezenkívül a Google Analytics hirdetés funkcióit használjuk. Ezen funkciók segítségével lehetőség van a készülék egyedi hirdetés-azonosítójának anoním felhasználásával a szociodemográfiai adatok gyűjtésére és feldolgozására.

Az alkalmazás használatával Ön egyetért az Ön Google által begyűjtött adatainak feldolgozásával és az adatok a fent említett célokra való felhasznásával. A Google ezen alkalmazáson belüli adatgyűjtését és adathasználatát ezen adatvédelmi nyilatkozat végén található "Felhasználói adatok anoním küldése" opció deaktiválásával tudja megtagadni.

d) Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adathasználat a Fire Analytics-szel

Az alkalmazás a Firebase Analytics-et használja a felhasználói magatartás kiértékeléséhez és a Firebase Cloud-Messaging-Services integrálásához.

A Firebase-SDK (Software Developement Kit) információkat gyűjt az applikáció verziójáról, a készülék típusáról, az operációs rendszer verziójáról, az alkalmazás letöltésének időpontjáról, valamint a felhasználó koráról, neméről és érdeklődési köréről. Továbbá a Firebase-SDK az applikáció használatának idejében bizonyos tevékenységek általi információkat is begyűjt. A Firebase-SDK tevékenységközpontú adatgyűjtése a telepítésből és alkalmazás megnyitásából, a frissítésekből, az újratelepítésből, az operációs rendszer frissítéséből, alkalmazás adatainak törléséből, az alkalmazás összeomlásából és az alkalmazáson belüli vásárlásból, valamint a Push-üzenetek fogadásából, továbbgörgetéséből és megnyitásából, az alkalmazás dinamikus linken keresztüli megnyitásából és frissítéséből áll. Minden egyes tevékenység, a látogatások száma, a felhasználók száma része az eredménynek és amennyiben elérhető, begyűjtésre kerül. A Firebase-SDK a készülék azonosításához a készülék egyedi hirdetés azonosítóját használja fel.

Az alkalmazás használatával Ön beleegyezik adatainak a Firebase általi felhasználásához és begyűjtéséhez és ezen adatok a fent leírtak szerinti felhasználásához. A Firebase általi adatgyűjtést és -felhasználást ezen adatvédelmi nyilatkozat végén álló "Felhasználói adatok anoním küldése" opció deaktiválásával tudja megtagadni.

e) Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adathasználat Facebook-SDK-n keresztül

Az alkalmazáson belül úgynevezett Facebook-SDK került integrálásra. Ezzel a szoftverrel lehetőségünk van az alkalmazás letöltését eredményező Facebookon belül hirdetett kampányok követésére. Evégett a készülékazonosítót, az alkalmazás verzióját és az alkalmazás indításával és befejezésével kapcsolatos információt továbbítjunk a Facebooknak.

Az említett adatok a Facebooknak való közvetítését ezen Adatvédelmi Nyilatkozat végén szereplő "Felhasználói adatok anoním küldése" opció deaktiválásával tudja megtagadni.

f) Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adathasználat Fabrik-SDK-n keresztül

Az összeomlások analizálásához és az alkalmazás optimális használatának biztosításához az applikáció a Fabric szolgáltatásait alkalmazza. A Fabric SDK Answers and Crashlytics információkat gyűjt az alkalmazásról, a készülék típusáról, az operációs rendszer verziójáról és a készülékállapotról.

A Fabric-SDK tevékenységközpontú adatgyűjtése olyan aktivitásokból áll, mint a telepítés, az alkalmazás megnyitása, frissítések, újratelepítések, operációs rendszerfrissítés, adatok törlése, hibák, alkalmazáson belüli vásárlások, valamint számlázás, lemondás, ill. push üzenetek megnyitása.

Minden egyes tevékenységből, a látogatások, a felhasználók számából tevődik össze az eredmény értéke, és amennyiben a tevékenység eredményének értéke elérhető, akkor begyűjtésre kerül. A Fabric SDK a készülék azonosításához a készülék saját azonosító számát használja.

Az alkalmazás használatával Ön beleegyezik adatainak Fabric általi begyűjtésébe és a begyűjtött adatok fent leírtak szerinti felhasználásába. A Fabric általi adatgyűjtést és felhasználást ezen adatvédelmi nyilatkozat végén álló "Felhasználói adatok anoním küldése" opció deaktiválásával tudja megtagadni.

További adatvédelemmel kapcsolatos információért tanulmányozza a Crashlytics és Answers adatvédelmi nyilatkozatokat.

g) Adatok kiemelése, feldolgozása és felhasználása az AppsFlyeren keresztül

Alkalmzásunk az AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105, USA) elemzés szolgáltatását veszi igénybe. A tartalmak, a felhasználói elégedettség és a hirdetéssel kapcsolatos munka javításának és a felhasználói élmény optimalizálásának céljából használati-, interakciós és marketingadatok kerülnek felhasználásra. Ezek az adatok folyamatosan anomímként kerülnek begyűjtésre és értékelésre. Reklámkampánytól függően kerülnek az adatok - szintén anonímként - a csatlakoztatott reklámhálózattal megosztásra. Az adatok kizárólagosan a marketingkampányok eredményességének mérésére és javítására kerülnek felhasználására. További információkat az AppsFlyer általi adatok felhasználásával kapcsolatban itt talál: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. AppsFlyer az EU-USA adatvédelmi pajzs rendszerében hitelesített, ezzel garantálva az európai adatvédelemre vonatkozó törvények betartását. A felhasználás jogi alapjai: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Az alkalmzásunk használatával Ön beleegyezik az AppsFlyer az Öntől vett adatok begyűjtésével és ez előbb felsorolt úton az adatok megadott célból való felhasználásával. Az AppsFlyer adatbegyűjtését és -felhasználását ezen Adatvédelmi Nyilatkozat végén a "Felhasználói adatok anonimítása" deaktiválásával tudja letiltani.

h) Adatgyűjtés, -feldolgozás és -felhasználás az mPluse használatával

Ezen alkalmazásba beágyazott weboldalak a kiértékeléshez az mPulse módszerét használják a Akamai Technologies-től, Inc., 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA. A német telephely, Akami Technoligies GmbH címe: Parkring 20-22, 85748 Garching. A további német telephelyekről információ itt található: https://www.akamai.com/de/de/locations.jsp. Az mPulse segítségével lehetőség nyílik a felhasználói profilok anonimizálására. Ezen felhasználói profilok kiértékelése segít többek közt, a szolgáltatásaink igényeknek megfelelő kialakításához és fejlesztéséhez. Cookiek nem kerülnek felhasználásra. Az mPulse a következő adatokat gyűjti be:

Böngészőinformáció

Információk a felhasználó operációs rendszeréről

IP-cím (anoním)

Földrajzi lokalizáció (ország, ahonnan az oldal meg lett nyitva)

További mPulse-ra vonatkozó adatvédelmi információ itt található: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/. Ezzel kapcsolatos adatfelhasználásra vonatkozó jogi alapok: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (A felhasználói érdeklődés felmérése a felhasználói magatartás kiértékelésével történik, az alkalmazás tartalmának, működésének, megjelenésének és a beágyazott weboldalak folyamatos fejlesztése miatt).

4. Személyi jogok

Az érintett személy jogai:

Hozzáféréshez való jog (Art. 15 DSGVO)

Helyesbítéshez való jog (Art. 16 DSGVO)

Tiltakozáshoz való jog (Art. 21 DSGVO)

Törléshez való jog (Art. 17 DSGVO)

Felhasználás korlátozásához való jog (Art. 18f. DSGVO)

Adathordozhatósághoz való jog (Art. 20 DSGVO)

Kérdés esetén: info@idojarasesradar.hu. Kérem vegye figyelembe, hogy felkeresés esetén meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a felkereső valóban az érintett személy-e.

Az érintett személynek joga van egy adatvédelmi hatóságnál panaszkodni. Fordulhat a lakóhelyéhez tartozó Adatvédelmi Hatósághoz vagy a hozzánk tartozó illetékes hatósághoz (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

5. Ezen adatvédelmi nyilatkozat rendszeresen frissül

A jogi keretfeltételek nekünk, szolgálatónak természetes változásokat és változtatásokat ír elő. Ezek a változások és változtatások időről időre szükségessé teszik ezen Adatvédelmi Nyilatkozat frissítését. Esetleges változásokkal kapcsolatban értesíteni fogjuk Önt.

6. Kapcsolat

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni velünk, következő elérhetőségeink közül választhat: Kapcsolatfelvételi űrlap vagy:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Németország

E-Mail: info@idojarasesradar.hu

Telefon: +49 228 55937-989

Fax: +49 228 55937-979